Теми
Коментари

Archive for the 'Uncategorized' Category

Главният архитект на София Петър Диков заяви на семинар за представяне и обсъждане на община София, че се готвят проекти за саниране на студентските общежития. Самите общежития не са собственост на Столична община, но от общината смятат, че проектът изцяло отговаря на изискванията на програмното финансиране от държавния бюджет и е в подкрепа на развитието […]

Read Full Post »